Найлон за оранжерии

Найлонът за оранжерии се използва за покриване на лехи за разсад, оранжерии, сушилни за тютюн и други.