Стреч фолио

Стреч фолиото намира приложение за ръчно палетизиране.