Плик с цип

Пликове с цип се използват за опаковка на различни продукти.