Найлонови опаковки за зеленчуци

Найлоновите опаковки за зеленчуци си използват за опаковане и превозване на плодове и зеленчуци.