Сезал

Сезалът се използва в селското стопанство за привързване на домати, краставици и други култури.