Фолио за мулчиране

Фолиото за мулчиране създава изкуствена покривка върху почвата, чрез която се намалява изпаряването на почвената влага и проникване на плевели в почвата.