Покривно фолио

Покривното фолио се използва за покриване на подове и оборудване, при ремонт на жилища и стопански обекти.